Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Arhitektura, novi mediji i dizajn u nastavi likovne kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima Likovne kulture

Mjesto održavanja: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar, 204. Vukovarske brigade 24a

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 22. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Emil Robert Tanay, Ankica Fijala, Drenka Mayer, Jelena Bračun Filipović, Ivana Čupo, Branko Bognar, Sanja Simel, Silvija Ručević

Ciljevi: Sudionici će se kroz odgojno
obrazovne aktivnosti i radionice upoznati s različitim područjima vizualnog oblikovanja, nadopuniti i osuvremeniti znanja iz područja arhitekture, dizajna, te novih medijia i ovladati njima. Učitelji će biti upoznati s planiranjem nastave zasnovane na ishodima učenje i strukturom Kurikuluma građanskog odgoja te značenjem komunikacije u međuljudskim odnosima.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr