Stručni skupovi / 24. srpnja 2015.

Antropološka metoda u vjeronauku i katehezi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije (Zadarske nadbiskupije)

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište „Zmajević“, Trg sv. Stošije 2, 23000 Zadar

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 30. listopada 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: sveučilišni nastavnici (predavači), vjeroučitelji (voditelji pedagoških radionica)

Ciljevi: vjeroučitelji će

  • prisjetiti se i upoznati antropološku metodu koja polazi od čovjeka i osvjetljava njegov život u svjetlu Božje riječi,
  • primijenti antropogeni pristup u komunicranju nastavnih sadržaja koji respektira učenika kao subjekta i omogućuje mu subjektivni rast, tj. individualni i osobni rast,
  • analizirati koliko vjeronauk doprinosi izgradnji i formiranju osobnosti učenika i
  • razvijati osobne, opće i stručne kompetencije za rad u školi i cjeloživotno učenje. 

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

predstojnik Katehetskog ureda Zadarske nadbiskupije
mr. sc. Gašpar Dodić
telefon: 023/208 632
 
Viša savjetnica za vjeronauk
Sabina Marunčić, prof.
telefon: 021/340 997