Stručni skupovi / 8. kolovoza 2015.

Analiza potreba i mogućnosti rane socijalnopedagoške intervencije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskoga profila – socijalnim pedagozima Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Međimurske županije te Grada Zagreba, po pozivu savjetnice

Mjesto održavanja: OŠ Matka Laginje, Laginjina 13, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 27.kolovoza 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Dejana Bouillet, Jelena Bićanić, Alma Rovis Brandić

Ciljevi:

Sudionici će se upoznati s elementima modela rane socijalnopedagoške intervencije za učenike mlađe školske dobi, s potrebama učenika s problemima u ponašanju, identificirati će potrebe i mogućnosti škola za provedbom rane socijalnopedagoške intervencije te oblikovati program rane socijalnopedagoške intervencije za školu u kojoj su zaposleni

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena:

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr