Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Alati vrednovanja procesa i ishoda učenja u nastavi engleskoga jezika (2. dio)

Razina i vrsta stručnog skupa:međužupanijski, jednodnevni

Namjena:program je namijenjen učiteljima engleskog jezika

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Matije Mesića 35, 10000 Zagreb

Broj polaznika:100

Rok prijave: obvezna prijava do 17. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Noemi Ajduković, Suzana Anić-Antić, Denis Kirić, Renata Palaić-Bratanović, Tatyana Butorac, Natalija Flamaceta Magdić, Ljiljana Kolar, Nives Korbar  Hmelina, Mirjana-Sunčica Kralj, Klaudina Mumić, Ivana Orešić, Iva Palčić Strčić, Stela Pavetić, Lana Remenar, Vlasta Vandekar, Anita Vegh, Dajana Vukadin, Ljerka Vukić, Ante Žderić, Đurđica Želimorski

Ciljevi: Sudionici će:

  • moći identificirati, odabrati, klasificirati i prilagoditi aktivnosti za razvijanje i vrednovanje vještine slušanja
  • moći nabrojiti, definirati i primijeniti aktivnosti za vrednovanje vještina čitanja s razumijevanjem
  • analizirati i primijeniti smjernice za vrednovanje produktivnih vještina govorenja i pisanja
  • dobiti teoretski uvid i praktične savjete za alternativne oblike vrednovanja

Metode i oblici rada:predavanje, diskusija u plenumu i grupama

Napomena: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:         Dubravka Kovačević, mag., viša savjetnica

                        Agencija za odgoj i obrazovanje

                        01/2785-072

                        dubravka.kovacevic@azoo.hr