Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Aktivnosti učenika u nastavi matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike u osnovnim školama Grada Zagreba, Zagrebačke županije i područja koje gravitira Kutini

Mjesto održavanja: OŠ I. G. Kovačića, Matije Mesića 35, Zagreb

Broj polaznika: cca 120

Rok prijave: obvezna prijava do 23. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr.sc. Mladen Vuković, doc. dr.sc. Franka Miriam Brűckler, Milana Vuković, prof., Tanja Debelec, prof., Maja Marić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati trendove unaprjeđenja obveznog obrazovanja i njegov europski kontekst
  • razvijati i implementirati kurikulum zasnovan na ishodima učenja
  • nastavnu praksu obogatiti i novim postupcima i strategijama
  • upoznati se s organizacijom i izvođenjem nastave u razrednom odjelu na različitim razinama
  • upoznati se s konkretnim metodama rada
  • poznavati, razumjeti i upotrebljavati procedure vrednovanja različitih postignuća učenika u nastavi matematike

Metode i oblici rada: predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom. Anketiranje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
telefon: 01/2785 066
E-adresa: drazenka.kovacevic@azoo.hr

Napomena: Stručni skup u Zagrebu s identičnim programom održat će se također 27. lipnja, 25. kolovoza i 1. rujna 2014.

(učitelji matematike opredjeljuju se za termin koji im najviše odgovara)