Stručni skupovi / 26. kolovoza 2014.

Matematički jezik, nematematički jezik

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike u osnovnim školama Karlovačke  županije

Mjesto održavanja: OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Duga Resa

Broj polaznika: cca 60

Rok prijave: obvezna prijava do 23. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr.sc. Mladen Vuković, doc. dr.sc. Franka Miriam Brűckler, Milana  Vuković, prof., mr. sc. Senka Sedmak i Ksenija Gačal, dipl. uč.

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati trendove unaprijeđenja obveznog obrazovanja i njegov europski kontekst
  • razvijati i implementirati kurikulum zasnovan na ishodima učenja
  • nastavnu praksu obogatiti i novim postupcima i strategijama
  • upoznati se s organizacijom i izvođenjem nastave u razrednom odjelu na različitim razinama
  • upoznati se s konkretnim metodama rada
  • poznavati, razumjeti i upotrebljavati procedure vrednovanja različitih postignuća učenika u nastavi matematike

Metode i oblici rada: predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom. Anketiranje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
telefon: 01/2785 066
E-adresa: drazenka.kovacevic@azoo.hr