Stručni skupovi / 10. lipnja 2014.

Aktivno učenje u modulu Živjeti zdravo Zdravstvenog odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Biologije Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Mejaši, Mejaši 20, 21 000 Split

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc, Tea Bilušić, dr.sc. Vesna Kostović-Vranješ, prof., i Gordana Cecić-Sule, prof.

Ciljevi:

Sudionici će:

  • Primijeniti suvremene nastavne strategije u odgoju i obrazovanju za zdravi život
  • Osmišljavati nastavne scenarije za promicanje zdravog života
  • Definirati načine provedbe zdravstvenog odgoja kroz primjere dobre nastavne prakse
  • Razvijati sposobnosti za kritičko promišljanje i aktivno djelovanje na unapređenju zdravstvene kulture društva

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, vođeni razgovor, razmjena iskustva kroz rad u grupi i parovima

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Gordana Cecić-Sule, prof.
telefon: 021/340 984