Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Akcijska istraživanja u nastavi kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije Dubrovačko-neretvanske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Gundulića,  Sustjepanska 4, 20 000 Dubrovnik

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 21. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Marina Luetić, mr. sc. Roko Vladušić, Mia Paić dipl.ing. i Gordana Cecić- Sule, prof. 

Ciljevi: sudionici će definirati korake akcijskog istraživanja, osmišljavati istraživačka pitanja te analizirati uzroke koji dovode do nerazumijevanja jezika struke

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, Frontalni rad i rad u malim grupama 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Voditeljica:

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Gordana Cecić-Sule, prof.
telefon: 021/340 984