Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Akcijska istraživanja u nastavi kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije Primorsko-goranske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 22. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Marina Luetić, mr. sc. Roko Vladušić, Mia Paić dipl.ing. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: Sudionici će definirati korake akcijskog istraživanja, osmišljavati istraživačka pitanja te analizirati uzroke koji dovode do nerazumijevanja jezika struke

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice, Frontalni rad i rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696