Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Suvremene nastavne strategije i tehnike u provedbi Kurikuluma zdravstvenog odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima biologije Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Bol, Hrvatskih iseljenika 10, 21000 Split

Broj polaznika: 35

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 30.lipnja 2013.

Predavači: Gordana Cecić-Sule, prof. i predstavnica/e Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • steći osnovne informacije o provedbi Kurikuluma zdravstvenog odgoja
  • upoznati i primijeniti suvremene nastavne strategije i tehnike u nastavi biologije
  • demonstrirati vještine aktivnog slušanja i argumentiranog iznošenja mišljenja
  • moći prepoznati i raspravljati o rodnim/spolnim stereotipima
  • raspravljati o utjecaju medija i interneta na formiranju normi ponašanja i stavova učenika
  • primijeniti socijalnu vještinu kritičkog promišljanja, rješavanja problema i donošenja odluka.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice, Frontalni rad i rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za samovrednovanje sudionika i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Gordana Cecić-Sule, viša savjetnica,

Agencija za odgoj i obrazovanje

Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split

Telefon: 021/340 984E-mail: gordana.cecic-sule@azoo.hr