Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Uređenje školskog vrta i okoliša

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije, voditeljima školskih vrtova te svim drugim prosvjetnim djelatnicima za zainteresiranima za uređenje školskog vrta u OŠ i SŠ Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Cesta dr. Franje Tuđmana 60, 21 244 Cista Velika

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 30. lipnja 2013.

Predavači: Gordana Cecić-Sule, prof. , Lidija Komes, prof. – voditeljica projekta- Najljepši školski vrtovi u RH i drugi..

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • prepoznati identitet i povijesno kulturnu tradiciju Dalmatinske Zagore u školskom vrtu
  • steći znanja o izboru  udomaćenog i autohtonog tradicijskog bilja za  školski vrt
  • prepoznati specifičnosti tradicionalnog submediteranskog vrta
  • povezati uređenje okoliša škole s energetskom učinkovitošću škole
  • prepoznati ulogu donatora te uže i šire zajednice u poticanju mladih na uređenje vanjskog i unutarnjeg prostora škole
  • izložiti posebnosti submediteranskog vrta na primjeru školskog vrta osnovne škole u Cisti Velikoj

Oblici rada: Interaktivna predavanja i  radionice

Vrednovanje: Obrazac za samovrednovanje sudionika i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Gordana Cecić-Sule, viša savjetnica,

Agencija za odgoj i obrazovanje

Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split

Telefon: 021/340 984E-mail: gordana.cecic-sule@azoo.hr