Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

9. ljetni seminar za geografe: Interpretacija prostornih podataka u geografskim istraživanjima

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Zagreb, Kongresni centar hotela Antunović, Zagrebačka avenija 100A

Broj polaznika: 300

Rok prijave: obvezna online prijava do 2. rujna 2016. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: nastavnici Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, više savjetnice za geografiju u AZOO-u, učitelji i nastavnici geografije, studenti Geografskog odsjeka

Ciljevi: učitelji i nastavnici će moći

  • planirati i realizirati geografsko istraživanje primjereno pojedinim razredima osnovne i srednje škole
  • kreirati iskustva učenja u kojima učenici prikupljaju relevantne prostorne podatke, a u interpretaciji i vizualizaciji prikupljenih podataka primjenjuju geografske metode i računalne tehnologije
  • primijeniti u nastavi geografije recentnu znanstvenu terminologiju i nove spoznaje daljinskih istraživanja, vizualizacije prostornih podataka, kulturne geografije, geografije slobodnog vremena, regionalne geografije te geografiji srodnih disciplina
  • primijeniti učinkovite strategije poučavanja u nastavi geografije
  • primijeniti u procesu planiranja, programiranja i izvedbe nastave geografije rezultate edukacijskih istraživanja
  • aktivno se uključiti u edukacijska istraživanja i projekte HGD-a

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, rasprave; individualni, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje programa

Napomena: detaljne informacije i program bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskoga geografskog društva (hgd@geog.pmf.hr) do 20. kolovoza 2016. godine.

Voditelji:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
telefon: 01/2785 074
e-adresa: vesna.milic@azoo.hr
Izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić
Predsjednik Hrvatskog geografskog društva
Telefon: 01 4895 402

e-adresa: hgd@geog.pmf.hr