Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

8. ljetni seminar za geografe: Unaprjeđenje stručnih i metodičkih kompetencija učitelja i nastavnika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A

Broj polaznika: 500

Rok prijave: Obvezna online prijava do 28. kolovoza 2015. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: nastavnici Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, viši savjetnici u AZOO-u, učitelji i nastavnici geografije

Ciljevi: učitelji i nastavnici će moći

  • primijeniti u nastavi geografije recentnu znanstvenu terminologiju disciplina fizičke (prirodne), društvene i primijenjene geografije te geografiji srodnih disciplina,
  • transferirati u nastavu suvremene znanstvene spoznaje u skupu ishoda učenja prirodno-geografski procesi i organizacija prostora te društveno-geografski procesi i organizacija prostora
  • primijeniti učinkovite nastavne strategije za primjenu novih koncepata u nastavi geografije
  • planirati i realizirati projektnu nastavu
  • primijeniti u radu s učenicima s posebnim potrebama nove pristupe
  • unaprijediti komunikacijske i digitalne kompetencije učenika
  • primijeniti u procesu planiranja, programiranja i izvedbe nastave geografije rezultate edukacijskih istraživanja
  • aktivno se uključiti u edukacijska istraživanja i projekte HGD-a

Oblici rada: plenarna predavanja, rasprave

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje programa

Napomena: kotizacija za članove HGD-a iznosi 50 kuna, a za ostale sudionike 150 kuna; kotizacija se može uplatiti na žiro-račun Hrvatskog geografskog društva s naznakom „kotizacija LJS 2015“: Žiro-račun (Zagrebačka banka): HR652360000-1101511509 ili u vrijeme registracije sudionika; registracija sudionika: 28. kolovoza 2015. godine od 8 do 9 sati; ostale informacije i program bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskoga geografskog društva do 20. kolovoza 2015. godine.

Voditelji:

viša savjetnica za geografiju
Vesna Milić, dipl. geograf
telefon: 01/2785 074
e-adresa: vesna.milic@azoo.hr
Predsjednik Hrvatskog geografskog društva
Izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić
Telefon: 01 4895 402
e-adresa: hgd@geog.pmf.hr