Stručni skupovi / 25. travnja 2018.

8. kongres nastavnika matematike RH „Inovativnost i kreativnost u nastavi matematike“

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: Kongres je namijenjen odgajateljima i stručnim suradnicima dječjih vrtića, učiteljima razredne i predmetne nastave te nastavnicima matematike srednjih škola, visokih škola i fakulteta te studentima završnih godina nastavničkih fakulteta.

Mjesto održavanja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Bijenička cesta 30

Broj polaznika: 850

Rok prijave: obvezna prijava i uplata kotizacije HMD-u do 15. lipnja 2018. godine, kao i

prijava na ettaedu-azoo.hr do 3. srpnja 2018. godine. Više informacija potražite na: http://www.matematika.hr/8-kongres-nastavnika-matematike.

Predavači: naši najznačajniji matematičari, najugledniji i najiskusniji sveučilišni i školskim nastavnici, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, profesori savjetnici i mentori, voditelji županijskih aktiva, pozvani gosti iz drugih struka te gosti – predavači.

Ciljevi: Sudionici će:

  • osnažiti kompetencije za rad u nastavi;
  • osuvremeniti nastavu matematike;
  • bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u školi;
  • upoznati nove kreativne i inovativne metode poučavanja;
  • upoznati primjere svrhovite primjene tehnologije u nastavi;
  • unaprijediti ocjenjivanja znanja u školi.

Metode i oblici rada: Rad Kongresa odvijat će se u šest sekcija:

– studentska sekcija
– sekcija za predškolski odgoj
– sekcija za učitelje razredne nastave
– sekcija za učitelje matematike u višim razredima osnovne škole
– sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama
– sekcija za visoko školstvo.

Unutar sekcija predavanja i priopćenja bit će podijeljena i tematski na: primjenu tehnologije, modeliranje, vrednovanje, projekte u nastavi matematike te kreativne i inovativne metode poučavanja.

Uz predavanja i priopćenja sudionika (u obliku prezentacija ili predstavljanja plakata) organizirat će se niz radionica, okruglih stolova, te predstavljanja učeničkih i studentskih radova.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
telefon: 01/2785 066
e-pošta: drazenka.kovacevic@azoo.hr