Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

7. ljetni seminar za geografe: DRUŠTVENA GEOGRAFIJA I NASTAVA GEOGRAFIJE

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A

Broj polaznika: 400

Rok prijave: Obvezna online prijava do 29. kolovoza 2014. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: nastavnici i suradnici Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, savjetnici u AZOO, vanjski suradnici

Ciljevi: nastavnici će moći

  •  primijeniti metodologiju istraživanja u društvenim znanostima u samostalnim istraživačkim radovima učenika, izbornoj i dodatnoj nastavi geografije,
  • prilagoditi koncept i metodologiju prostornog i regionalnog planiranja u nastavi geografije,
  • tumačiti u nastavi geografije suvremene promjene u korištenju zemljišta,
  • primijeniti u nastavi geografije i međupredmetnim temama nove znanstvene spoznaje iz domene daljinskih istraživanja,
  • selektirati i transferirati u nastavu geografije novu terminologiju i rezultate istraživanja globalizacijskih procesa,
  • izraditi izvedbene i druge nastavne planove i programe sukladno novim paradigmama metodike geografije,
  • kreirati nove oblike izvanučioničke nastave,
  • primijeniti u nastavi geografije načelo aktualizacije. 

Oblici rada: predavanja i rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena: kotizacija za članove HGD-a iznosi 50 kuna, a za ostale sudionike 100 kuna; kotizacija se može uplatiti na žiro-račun Hrvatskog geografskog društva s naznakom „kotizacija LJS 2014“: Žiro-račun (Zagrebačka banka): HR652360000-1101511509 ili u vrijeme registracije sudionika; registracija sudionika: 29. kolovoza 2014. godine od 8 do 9 sati; ostale informacije i program bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskoga geografskog društva do 20. kolovoza 2014. godine.

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 074