Stručni skupovi / 24. rujna 2014.

Računalo u školi XVIII. – Informatičko obrazovanje i povećanje kompetitivnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, trodnevni, savjetovanje

Namjena: Program je namijenjen učiteljima, nastavnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Hoteli Solaris, Šibenik

Broj polaznika: 300

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 28. rujna  2014. godine

Predavači:Predstavnici fakulteta, visokih učilišta, CARNet-a i ostalih dionika i partnera u obrazovanju iz RH i Europe; Učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola (prijavljeni radovi);Stručnjaci iz područja ICT-a

Ciljevi: Sudionici će:

– biti informirani o trenutnim aktivnostima u smislu uvođenja obveznih  informatičkih sadržaja kroz obvezni predmet i kroz međupredmetne sadržaje

– biti informirani o sadašnjem stanju informatičkoga obrazovanja u smislu kompetitivnosti na tržištu rada

– moći svojim prijedlozima i izlaganjima doprinijeti što boljem definiranju informatičkih kompetencija koje trebaju usvojiti i razviti naši učenici

– upoznati nove mogućnosti primjene informatičko komunikacijske tehnologije  u obrazovanju

– razvijati kreativni pristup u nastavi

– upoznati najnovije inicijative u EU iz područja primjene informatike i ICT u obrazovanju

– steći znanja o metodologiji pripreme i izrade projekata (na lokalnoj i Europskoj razini)

– steći znanja kako učenike pripremiti za aktivno sudjelovanje u izradi projekta

– biti upoznati s projektom digitalizacije nastavnih materijala

– upoznati mogućnosti korištena open source strategija i programskih rješenja

– raspravljati i educirati se o vršnjačkom nasilju na Internetu

– steći znanja iz područja programiranja

Oblici rada: Predavanja, radionice, timski i samostalni rad sudionika, okrugli stolovi

Vrednovanje: Potvrda o sudjelovanju na stručnome skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO) isključivo online prijavljenim sudionicima u navedenom roku.

Napomena: Program i detaljne informacije vezane za skup te rezervaciju smještaja sudionika bit će objavljene na stranici www.hdpio.hr Sudionici uplaćuju kotizaciju/članarinu organizatoru (HDPIO) u iznosu od 300 kn na žiro račun IBAN HR7923600001101560339 s naznakom za savjetovanje  ili osobno na savjetovanju

Voditelj:

HDPIO – Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja, Zagreb, Ilica 42,
 
Zlatka Markučič, XV. gimnazija, Zagreb
Tel: 098/536789