Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

7. državni stručni skup – Podrška učenicima s posebnim potrebama u kontekstu koncepta održivoga razv

Razina i vrsta stručnog skupa: državna

Namjena: Učitelji i nastavnici kemije, biologije i geografije

Mjesto održavanja: OŠ Antuna Mihanovića, Gundulićeva 5a, 31000 Osijek

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna online prijava do  1. travnja 2019. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Goran Livazović, doc. dr. sc. Ksenija Romstein, dr. sc. Željko Rački, Josipa Mamužić, dipl. psih., Marinela Ivić, dipl. prof. eng. i pov., doc. dr. sc. Irena Labak, doc. dr. sc. Senka Blažetić, Nataša Graovac, mag. educ. biol et chem., Zorica Mohnacki, prof., Vlatka Šalić Dujmić, prof., Ivana Dolaček, prof., Vesna Lerinc, prof., Antonija Kojundžić, prof., Krešimir Kojundžić, prof., Mirko Andrić, prof., Sanja Merdić, prof., Goran Ledenčan, prof., Inja Dorić Horvat, prof., Kristina Ibrahimović, prof., Zorica Mohnacki, prof., Martina Vidović, prof., Sonja Burčar, prof., Lydia Lugar, prof., Vesna Milić, dipl. geograf, Marina Ništ, prof., Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

Sudionici će raspravljati o osobinama darovitih učenika i učenika s teškoćama kao preduvjetu za uspješno učenje i poučavanje o održivom razvoju; planirati oblike poučavanja koji pridonose razvoju suradničkog učenja i kritičkog mišljenja u kontekstu triju kategorija održivog razvoja: društvo, gospodarstvo i okoliš; primijeniti u izvanučioničkoj i terenskoj nastavi prilagođavanje tema održivoga razvoja darovitim učenicima i učenicima s teškoćama; integriranjem sadržaja koristit će mogućnosti informacijske i komunikacijske tehnologije; primijeniti načine poučavanja koje razvijaju generičke kompetencije kod učenika, oblikovati zadatke i aktivnosti koje pridonose razvoju kreativnosti; primijeniti problemski usmjereno poučavanje i strategije istraživačkog učenja i poučavanja te predstaviti primjere projekata i modela učeničkog rada u domenama međupredmetne teme Održivi razvoj (povezanost, dobrobit i djelovanje).

Oblici rada: predavanja, radionice, terenska nastava; samostalni, skupni i  rad u paru  

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Voditeljice:

Borjanka Smojver, dipl. ing.

viša savjetnica za biologiju i kemiju

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 051 317 696

E-mail: borjanka.smojver@azoo.hr

Marina Ništ, prof.

viša savjetnica za biologiju i prirodu

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 031 284 917

E-mail: marina.nist@azoo.hr

Sonja Burćar, prof. geografije

viša savjetnica za geografiju

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 031 284 907

E-mail: sonja.burcar@azoo.hr