Stručni skupovi / 9. prosinca 2014.

61.zimski seminar za geografe:Unapređenje kompetencija iz disciplina prirodne i društvene geografije

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, dvodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A

Broj polaznika: 600

Rok prijave: Obvezna online prijava do 8. siječnja 2015. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: nastavnici Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, savjetnici u AZOO, vanjski suradnici

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći

 • primijeniti u nastavi geografije recentnu znanstvenu terminologiju disciplina fizičke (prirodne) i društvene geografije te geografiji srodnih disciplina, transferirati u nastavu suvremene znanstvene spoznaje u skupu ishoda učenja Zemlje u Sunčevu sustavu i svemiru,
 • selektirati nove pojmove i koncepte u interpretaciji suvremenih geopolitičkih promjena u svijetu, kreirati nastavne strategije za njihovu primjenu u nastavi geografije,
 • tumačiti u nastavi ulogu daljinskih istraživanja u geografskim istraživanjima, prostornom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog/obzirnog razvoja,
 • primijeniti u nastavi fizičke i regionalne geografije suvremene znanstvene spoznaje o podjeli svjetskog mora, gospodarskoj valorizaciji, rizicima, zaštiti i upravljanju svjetskim morima,
 • primijeniti u nastavi društvene i regionalne geografije suvremene znanstvene spoznaje o trendovima u (svjetskom) prometu i kreirati strategije za samostalni rad učenika u istraživanju lokalnih prometnih sistema,
 • implementirati u nastavu geografije nove spoznaje i koncepte geografije religija,
 • primijeniti u radu s učenicima s posebnim potrebama odgovarajuće pristupe,
 • unaprijediti doprinos nastave geografije razvoju komunikacijske i digitalne kompetencije učenika,
 • primijeniti u procesu planiranja, programiranja i izvedbe nastave geografije rezultate edukacijskih istraživanja,
 • organizirati i provesti natjecanje iz geografije na školskoj razini sukladno korigiranim  općim uputama za natjecanje, posebnim uputama za natjecanje iz geografije te propisanom vremeniku; unaprijediti mentorski rad s učenicima
 • primijeniti u nastavi regionalne geografije (Azije) nove spoznaje o transformaciji prostora,
 • kreirati nove oblike izvanučioničke nastave,
 • aktivno se uključiti u edukacijska istraživanja i projekte HGD-a. 

Oblici rada: predavanja i rasprave 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije) 

Napomena: kotizacija za članove HGD-a iznosi 100 kuna, a za ostale sudionike 150 kuna; kotizacija se može uplatiti na žiro-račun Hrvatskog geografskog društva s naznakom „kotizacija ZS 2015“: Žiro-račun (Zagrebačka banka): HR652360000-1101511509 ili u vrijeme registracije sudionika; registracija sudionika: 8. siječnja 2015. godine od 8 do 9 sati; ostale informacije i program bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskoga geografskog društva do 23. prosinca 2014. godine.

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb