Stručni skupovi / 19. studenoga 2013.

60. zimski seminar za geografe: Uloga geografije u razvoju prirodoslovne (i srodnih) kompetencija

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, dvodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A

Broj polaznika: 600

Rok prijave: Obvezna online prijava do 9. siječnja 2014. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: nastavnici Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, savjetnici u AZOO-u, vanjski suradnici

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći

 • primijeniti u nastavi geografije terminologiju okolišnih rizika, transferirati suvremene znanstvene spoznaje o uzrocima nastanka, glavnim vrstama prirodnih rizika, procjenjivanju vjerojatnosti pojavljivanja, mogućnostima preventivnih mjera, planiranju upravljanjem neposredno nakon pojave prirodnih rizika; upoznati relevantnu literaturu o prirodnim rizicima,
 • selektirati nove pojmove i koncepte iz znanstvenih spoznaja geomorfologije i kreirati nastavne strategije za njihovu primjenu u nastavi geografije,
 • tumačiti u nastavi ulogu klime u prostornom i urbanom planiranju, specifičnosti klime gradova, međuodnos klimatskih, hidroloških i geomorfoloških pojava i procesa, glavnih uzročno-posljedičnih veza prirodne osnove i društva te odnos prirodnih elemenata i ljudskih djelatnosti sukladno suvremenim znanstvenim spoznajama,
 • primijeniti u nastavi geografije i međupredmetnim temama nove znanstvene spoznaje o prostornom i regionalnom planiranju; razumjeti novu zakonodavnu regulativu u domeni upravljanja prostorom te položaj geografije kao znanosti i nastavnog predmeta u toj domeni,
 • primijeniti u nastavi fizičke i regionalne geografije suvremene znanstvene spoznaje o podjeli svjetskog mora, gospodarskoj valorizaciji, rizicima, zaštiti i upravljanju svjetskim morima,
 • primijeniti u nastavi društvene i regionalne geografije suvremene znanstvene spoznaje i trendove u (svjetskom) prometu i kreirati strategije za samostalni rad učenika u istraživanju lokalnih prometnih sistema,
 • primijeniti u nastavi geografije suvremene trendove kartografskog tematskog predočavanja,
 • primijeniti nove spoznaje o mogućnostima korelacije geografije i biologije u integriranoj, timskoj i terenskoj nastavi,
 • primijeniti u procesu planiranja i programiranja nastave geografije rezultate edukacijskih istraživanja,
 • organizirati i provesti natjecanje iz geografije na školskoj razini sukladno korigiranim općim uputama za natjecanje, pravilima natjecanja iz geografije te propisanom vremeniku; unaprijediti mentorski rad s učenicima,
 • primijeniti u nastavi regionalne geografije (Angloamerika) nove spoznaje o transformaciji prostora,
 • kreirati nove oblike izvanučioničke nastave,
 • aktivno se uključiti u edukacijska istraživanja i projekte HGD-a.

Oblici rada: predavanja i rasprave 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena: kotizacija za članove HGD-a iznosi 100 kuna, a za ostale sudionike 150 kuna; kotizacija se može uplatiti na žiro-račun Hrvatskog geografskog društva s naznakom „kotizacija ZS 2014“: Žiro-račun (Zagrebačka banka): HR652360000-1101511509 ili u vrijeme registracije sudionika; registracija sudionika: 9. siječnja 2014. godine od 8 do 9 sati; ostale informacije i program bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskoga geografskog društva do 20. prosinca 2013. godine.

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 074