Stručni skupovi / 13. siječnja 2016.

6. Konferencija voditeljica i voditelja programa „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno Plus“

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen potvrđenim voditeljima radionica s roditeljima najmlađe djece Rastimo zajedno i voditeljima radionica s roditeljima djece s teškoćama Rastimo zajedno Plus iz predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: Pučko otvoreno učilište Daruvar i Daruvarske toplice

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 22. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Jasenka Pregrad, psihoterapeut, supervizor; dr. sc. Larisa Buhin; prof. dr. sc. Kristina Urbanc; dr. sc. Marina Grubić; prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik; Branka Starc, prof.; Željka Horvatić, prof.; Tamara Sremec, prof.; Sonja-Pribela Hodap, univ. spec.; Ana-Marija Bohaček, dipl. rehabilitator

Ciljevi: sudionici će se:

  • Upoznati se s pregledom razvoja oba programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus u protekloj godini
  • Upoznati se s  rezultatima projekta SUPPORT
  • pružit će im se nova znanja o superviziji, o međuklturalnom aspektu i drugim zahtjevnostima vođenja grupa
  • kroz radionice i rasprave razmijenit će iskustva
  • dobiti više podrške i poticaja za kvalitetnije provođenja oba programa

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj).

Voditelji:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Mara Capar, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126