Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

6. državni skup za učitelje i nastavnike kemije – Vrijednosti i stavovi u kontekstu održivog razvoja

Razina i vrsta stručnog skupa: državna

Namjena: učitelji i nastavnici kemije, biologije i geografije

Mjesto održavanja: Daruvar

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna online prijava do  31. siječnja 2018. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Stjepan Šterc; dr. sc. Željka Šiljković; dr. sc. Dražen Šimleša; dr. sc. Marko Vučetić; dr. sc. Diana Garašić; Korado Korlević, prof.; Sanja Klubička, prof.; Ana Vodvarka, prof.; Sanda Mlačić, prof.; te više savjetnice – Sonja Burčar, prof.; Lydia Lugar, prof., Vesna Milić, dipl. geograf; Marina Ništ, prof.; Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi

Učitelji/nastavnici će moći:

  • razviti odgojno-obrazovne kompetencije kako bi uspješno unaprjeđivali pozitivne vrijednosti i stavove te kritičko razmišljanje kod učenika;
  • razumjeti važnost ne samo znanja i vještina već i vrijednosti i stavova u razvoju i formiranju pojedinca kao osobe, zajednice i prostora u kojem živi;
  • identificirati ključne vrijednosti održivoga razvoja;
  • propitivati vrijednosti (npr. moralne, društvene, kulturne, estetske, vrijednosti okoliša…) i stavove kroz različite perspektive (npr. znanstvena, društvena…), kontekst triju dimenzija održivoga razvoja (društvo, okoliš, gospodarstvo) i različite strategije suradničkog učenja;
  • odabrati odgovarajuće strategije poučavanja koje doprinose razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja o vrijednostima i stavovima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice; samostalni, skupni i  rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa 

Voditeljice:

Borjanka Smojver, dipl. ing.
viša savjetnica za biologiju i kemiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 317 696
 
Vesna Milić, dipl. geograf
viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074
 
Marina Ništ, prof.
viša savjetnica za biologiju i prirodu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 031 284 917