Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

50° stručni skup talijanskog jezika i kulture: „Migracija naroda, migracija ideja“

Razina i vrsta stručnog skupa: Međudržavni / Višednevni

Internazionale / Più giornate

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima jezično-humanističkih predmeta za potrebe talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije.

Il programma è mirato agli educatori, insegnanti di classe e delle materie linguistico-umanistiche della minoranza nazionale italiana della Regione Istriana e Litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Sveučilište u Trstu, Trst/ Italija

Università degli studi di Trieste, Trieste/ Italia

Broj polaznika: 30 polaznika / 30 partecipanti

Rok prijave: obvezna prijava do 10. veljače 2016. na  http://ettaedu.azoo.hr/;

notifica obbligatoria entro il 10 febbraio 2016 su  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: spisak predavača bit će naknadno objavljen.

Ciljevi: – osvješćivanje potrebe razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju / presa consapevolezza della necessità di sviluppo di un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento

–        primjenjivanje novostečenih znanja i prilagodba školskog kurikuluma / essere in grado di applicare le conoscenze e nozioni acquisite ed adeguare le stesse al curricolo scolastico

Metode i oblici rada: interdisciplinarne / multidisciplinare

predavanje / relazione plenaria

radionice / laboratori

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Modulo di valutazione AZOO

Napomena: Organizacija stručnog skupa je u suradnji AZOO-a i Talijanske Unije. / Il seminario viene organizzato congiuntamente dall’AZOO e da Unione Italiana.

Troškove stručnog skupa i smještaja sudionika u cijelosti osigurava Talijanska Unija. / Le spese di sistemazione dei partecipanti vengono sostenute interamente da Unione Italiana.

Voditelj:

Viša savjetnica za talijanski materinski jezik
Maria Bradanović, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538