Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

5. proljetni seminar – Geološki i geografski čimbenici u određivanju prometnih pravaca te posljedice

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 23. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Ivo Velić, znan. savjetnik; dr. sc. Jasenka Sremac, red. prof.; dr. sc. Renata Peternel, prof. v. š. u trajnom zvanju;  dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita; dr. sc. Tomislav Malvić, red. prof.;  dr. sc. Zoran Stiperski, red. prof.; dr. sc. Martina Jakovčić, izv. prof.; dr. sc. Nenad Buzjak, izv. prof.; dr. sc. Petar Feletar; Zlatko Špoljar, dipl. ing.; Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi:

  • primijeniti u nastavi geografije geološke stručne i znanstvene aspekte izgradnje prometnih pravaca;
  • primijeniti u nastavi geografije geografske stručne i znanstvene aspekte izgradnje prometnih pravaca kao i značaj i razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj u kontekstu makroregionalnih strategija EU;
  • izdvojiti neke zanimljivosti iz povijesti cestogradnje koja seže sve do III. tisućljeća pr. Kr. u Babilonu te u Hrvatskoj;
  • povezati prostorne uvjete i valorizaciju prostora na primjeru izgradnje prvih makadamskih cesta preko hrvatskog gorskog praga;
  • izdvojiti i usporediti temeljne geološke čimbenike pri izboru trasa prometnica, nekada i danas;
  • prezentirati geološke „podloge“ nekih od najstarijih i najpoznatijih cesta kao što je primjerice Majstorska cesta preko Maloga Halana dovršena 1832. godine;
  • prepoznati utjecaje promete infrastrukture na okoliš;
  • prepoznati mogućnosti  uključivanja učenika u samostalna istraživanja u okviru tema ovoga seminara;
  • aktivno se uključiti u edukaciju i projekte HGLJŠ-e.

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava

Vrednovanje: online upitnik za vrednovanje programa

Napomena: Podatci o kotizaciji, registraciji i programu mogu se preuzeti na  www.geoloskaljetnaskola.hr

Voditeljice:

Vesna Milić, dipl. geograf

viša savjetnica za geografiju

tel. 01 27 85 074

e-adresa: vesna.milic@azoo.hr

dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita

predstavnica Hrvatske geološke ljetne škole

tel. 01 2420 757; 098 9180 578

e-adresa: josipa.velic@oblak.rgn.hr