Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

4. Tjedan simbioze na Biologiji: Simbioza i evolucija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Biološki odsjek PMF-a,  Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 29. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Pyotr Petrov (Moskovsko državno sveučilište Lomonosov, Fakultet biologije), dr. sc. Pavel V. Kvartalnov (Moskovsko državno sveučilište Lomonosov, Fakultet biologije), izv. prof. dr. sc. Wolfgang Löffelhardt (Sveučilište u Beču), dr. sc. Tine Grebenc (Slovenski šumarski institut), prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi (Institut Ruđer Bošković), dr. sc. Damir Sirovina (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološkiodsjek), izv. prof. dr. sc. Goran Kovačević (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek), Martina Ivšić, mag. oecol. (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološkiodsjek), Lydia Lugar, prof. (Agencija za odgoj i obrazovanje)

Ciljevi:

  • steći nove spoznaje o porijeklu i evoluciji člankonožaca
  • upoznati parazitizam kod vodenih kukaca te koevoluciju domadara i parazita
  • proučiti raznolikost simbioza kod ptica (parazitizam, mutualizam)
  • analizirati koevoluciju partnera u mikorizi
  • upoznati Chlorella test
  • proučiti ultrastrukturu cijanobakterija elektronskim mikroskopom
  • dopuniti znanja o endosimbiotskom postanku plastida
  • koristiti slike i video-zapise u istraživanju evolucijskih adaptacija

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava, radionice; frontalni rad, samostalni rad

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje stručnog skupa

Napomene: – 4. Tjedan simbioze je manifestacija u suorganizaciji Biološkog odsjeka PMF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje

– potrebno je prisustvovati na bar 50 % programa kako bi se dobila potvrda o usavršavanju

– dio predavanja održat će se na engleskom jeziku

– ostale informacije i program bit će objavljeni na mrežnim stranicama

Biološkog odsjeka PMF-a (https://www.pmf.unizg.hr/biol/ustrojstvo/obavijesti)

Voditeljica od strane AZOO:
Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01 / 2785 020