Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

4. simpozij učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture – Mjere sigurnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture Republike Hrvatske.

Mjesto održavanja: Hotel Picok i OŠ Grgura Karlovčana, Đurđevac

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna prijava do 29. rujna 2017. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sandra Višković, prof., Margita Lukas, prof., Jozo Škegro, prof.

Ciljevi: sudionici će dobiti informacije o pravu na osobnu zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i zaštitu zdravlja i sigurnost učenika tijekom poučavanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.

Metode i oblici rada: usmeno izlaganje, praktični rad, frontalni, grupni, okrugli stol

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: OBAVEZNO ponijeti sportsku opremu i pripremiti se na sudjelovanje u praktičnim radionicama

Voditelj:

Viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Sandra Višković, prof.
telefon: 01/2785051