Stručni skupovi / 3. srpnja 2014.

4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem “Izvan granica”

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni skup, trodnevni, 15 sati

Namjena: Skup je namijenjen razmjeni suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja te iskustava socijalnih pedagoga koja doprinose razvoju struke, kao i razvoju djelovanja socijalnih pedagoga u različitim resorima. Velik dio socijalnih pedagoga djeluje u okviru sustava odgoja i obrazovanja te će značajan broj njih biti prisutan i aktivno sudjelovati u izvođenju programa Kongresa.

Mjesto održavanja: Waterman Svpetrvs hoteli, Supetar, otok Brač

Broj polaznika: 150, a od toga se očekuje 50-ak sudionika iz sustava odgoja i obrazovanja.

Rok prijave: Prijave se zaprimaju do 25. rujna 2014. godine, isključivo preko on-line obrasca dostupnog na www.husp.hr i www.ettaedu.eu za sudionike iz sustava odgoja i obrazovanja

Predavači: Na skupu sudjeluje niz predavača, od čega 8 plenarnih koji će biti pozvani s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjeka za poremećaje u ponašanju i Odsjeka za kriminologiju. Uz predavače s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, plenarni predavači bit će i istaknuti stručnjaci iz područja socijalnopedagoškog djelovanja pa tako i iz sustava odgoja i obrazovanja. Prijava sažetaka je u tijeku i trajat će do 1. rujna 2014. godine pa program nije definiran točnim nazivima izlaganja i predavačima.

Ciljevi: Cilj skupa je razmjena suvremenih znanstveno istraživačkih i stručnih spoznaja te iskustava socijalnih pedagoga koja će doprinijeti razvoju struke, kao i razvoju djelovanja socijalnih pedagoga u različitim resorima. Dio sudionika će na skupu sudjelovati na način praćenja izlaganja i sudjelovanja u raspravama. Osim toga, socijalni pedagozi na kongresu pripremit će nekoliko radionica koje će ponuditi djeci i mladima iz zajednice (grada Supetra) kao svoj prilog zajednici u kojoj održavaju Kongres.

Oblici rada: Skup je organiziran u tri teme: (1) Izvan granica zemlje (socijalni pedagozi u Europskoj uniji i mogućnosti koje pruža Europska unija za socijalne pedagoge iz Hrvatske); (2) Izvan granica područja (nove teme, područja i metode rada socijalnih pedagoga; nove populacije korisnika i nove značajke korisnika socijalnopedagoških intervencija), te (3) Izvan granica struke (suradnja, timovi i interdisciplinarnost; sličnosti, različitosti i kompetencije socijalnih pedagoga i (ne)srodnih stručnjaka). Unutar triju zadanih tema, radit će se u različitim oblicima aktivnog sudjelovanja – plenarna izlaganja, usmena izlaganja, radionice, posteri, organizirani simpoziji, okrugli stol. Naglasak je na aktivnom i kritičkom pristupu temama i raspravama koje će doprinijeti razvoju kompetencija socijalnih pedagoga i drugih sudionika.

Vrednovanje: Na kraju skupa primijenit će se evaluacijski obrazac.

Napomena: Skup se priprema u suorganizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (HUSP) i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje. Sve dodatne informacije o skupu nalaze se na web-stranici www.husp.hr

Voditelj:

Viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031 284-901