Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije u osnovnim i srednjim školama RH

Mjesto održavanja: PMF, Sveučilište u Splitu, R. Boškovića 33, Split

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 20. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Robert Bucat (Australija), Thomas Greehowe (SAD), Marian De Wane (SAD), Metodija Najdoski (Makedonija), Silvija Markić (Njemačka), Nenad Judaš (Hrvatska), Marina Luetić (Hrvatska), Roko Vladušić (Hrvatska), Charles Atwood

Ciljevi skupa:

  • razvijati vještine pri implementaciji preporučenih strategija poučavanja nastave kemije-učenja otkrivanjem i iskustvenog učenja
  • obrazložiti važnost očekivanih postignuća i nastavnih strategija za učenikovo razumijevanje kemijskih koncepata
  • povezati i uskladiti učenikova postignuća, nastavne strategije s drugim prirodnim znanostima u osnovnoj i srednjoj školi
  • analizirati nove spoznaje iz područja metodike nastave kemije
  • primijeniti novostečena znanja i vještine tijekom nastave kemije u osnovnim i srednjim školama

Metode i oblici rada:

  • metode poučavanja: oblici rada: interaktivna predavanja s raspravom, rad u skupinama, samostalni rad sudionika

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena:

  • Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.
  • Sudionici se trebaju prijaviti obavezno na http://ettaedu.azoo.hr i http://www.hkd.hr
  • Sve detaljnije informacije o sudjelovanju i prijavi možete pronaći na stranici: http://www.hkd.hr

Voditeljica skupa:

Olgica Martinis

viša savjetnica za kemiju

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, Zagreb

01 2785 062