Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

3. Tjedan simbioze na Biologiji: Simbioza i mikroskopija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Biološki odsjek PMF-a,  Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 26. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Wolfgang Löffelhardt (Sveučilište u Beču, Beč, Austrija), dr. sc.Jürgen Steiner (Beč, Austrija), dr. sc. Tine Grebenc (Slovenski šumarski institut, Ljubljana, Slovenija), prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi (Institut Ruđer Bošković, Zagreb), dr. sc. Ognjen Milat (Institut za fiziku, Zagreb), dr. sc. Damir Sirovina (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Biološki odsjek, Zagreb), Lydia Lugar, prof. (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb)

Ciljevi:

  • dopuniti znanja o endosimbiotskom postanku plastida
  • upoznati ulogu prokariota (endosimbionata – alfa-proteobakterija i cijanobakterija) u bioenergetici eukariota
  • upoznati primjer istraživanja sedimentnih uzoraka iz mljetskih jezera primjenom tehnika i metoda svjetlosne i elektronske mikroskopije
  • mikroskopirati i analizirati endosimbiozu hidre i alge
  • proučiti uzgoj ektomikoriznih gljiva
  • analizirati mogućnosti i ograničenja obrade digitalne fotografije za objavljivanje radova iz područja simbioze te postera za prezentaciju rada

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava, radionice; frontalni rad, samostalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena: – 3. Tjedan simbioze je manifestacija u suorganizaciji Biološkog odsjeka PMF-a, Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog mikroskopijskog društva

– potrebno je prisustvovati na bar 50 % programa kako bi se dobila potvrda o usavršavanju

– dio predavanja održat će se na engleskom jeziku

– ostale informacije i program bit će objavljeni na mrežnim stranicama Biološkog odsjeka PMF-a (https://www.pmf.unizg.hr/biol/ustrojstvo/obavijesti)

Voditelj od strane AZOO:

Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01 / 2785 020