Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

3. PROLJETNI SEMINAR ZA GEOGRAFE

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske 

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A 

Broj polaznika: 200 

Rok prijave: Obvezna online prijava do 18. travnja  2017. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači: : prof. emerita dr. sc. Josipa Velić, izv. prof. dr. sc. Jasenka Sremac, izv. prof. dr. sc. Tomislav Malvić,  red. prof. dr. sc. Željko Andreić, znan. savjetnik dr. sc. Ivo Velić, doc. dr. sc. Vesnica Garašić, znan. suradnica dr. sc. Karmen Fio Firi, , dr. sc. Davorka Radovčić, Zlatko Špoljar, dipl. ing., red. prof. dr. sc. Igor Vlahović, doc. dr. sc. Uroš Barudžija, Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju u AZOO-u 

Ciljevi: učitelji i nastavnici će moći: 

  • primijeniti u nastavi geografije recentnu znanstvenu i stručnu terminologiju te nove spoznaje iz geologije, posebice iz dijela geologije u kojem se isprepliću uz stratigrafiju, petrologiju, tektoniku i paleontologiju još i biologija, astronomija, astrofizika i ekologija; konkretno koji su čimbenici utjecali i kako na pojavu masovnih izumiranja tijekom geološke povijesti; smatra se da je bilo 5 velikih izumiranja i više manjih; što je moglo potaknuti intenzivnu vulkansku aktivnost koja je čest uzrok masovnih izumiranja; koje su značajke masovnih izumiranja na granici perma i trijasa s osobitim obzirom na jedan izvrstan primjer iz Hrvatske; najpoznatije izumiranje na granici krede i paleocena kad su nestali svi dinosauri; koji su argumenti za uvođenje „antropocena“ kao najmlađe geološke epohe
  • kreirati poučavanje s primjerima zadataka za praktičan rad učenika
  • aktivno se uključiti u edukaciju i projekte HGLJŠ-a.

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava, radionica nakon predavanja 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje programa 

Napomena: Podaci o kotizaciji, registraciji i programu mogu se preuzeti na  www.geoloskaljetnaskola.hr 

Voditeljice: 

Vesna Milić, dipl. geograf

viša savjetnica za geografiju

tel. 01/27 85 074 
dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita

predstavnica Hrvatske geološke ljetne škola

tel. 01/2420 757, 091 1666 880, 098 9180 578