Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

3. međunarodna znanstveno – stručna konferencija „Rezultati (ne)podržavajuće okoline”

Razina i vrsta stručnog skupa: Interdisciplinarni

Namjena:

Konferencija je namijenjena odgojiteljima, učiteljima, prevoditeljima u vrtiću, prevoditeljima u nastavi, pedagozima, logopedima, fonetičarima, edukacijskim rehabilitatorima, psiholozima, znanstvenicima, studentima, ostalim stručnjacima koji rade s gluhom, nagluhom i gluhoslijepom djecom te njihovim roditeljima

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 21.11. 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:

dr. sc. Iva Hrastinski, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Jette Hunsperger, Swiss Foundation for People with Deafblindess,Tomislav Radošević, doc. dr.sc. Marina Milković, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Karolina Blagović Perčić, Martina Vrbanec, Valentina Mezdić Krajner i Ivančica Treska, Luka Pongračić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Ana Maria Marinac, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u

Osijeku ,Tea Čarapović, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Christiane Hohenstein i Larysa Zavgorodnia, ZHAW Zurich University ofApplied Sciences, School of Applied Linguistics…

Ciljevi:

Cilj je osvijestiti osobe koje rade s gluhom, nagluhom i gluhoslijepom djecom, ali i širu javnost te sve zainteresirane koji dolaze u doticaj s ovom populacijom o načinu na koji usvajaju jezik i što se događa kada dijete ne izložimo prirodnom jeziku na vrijeme. Također, želimo naglasiti koliko je bitno osigurati i unaprijediti inkluzivno okruženje za gluhu, nagluhu i gluhoslijepu djecu koja su zanemarena od strane sustava.

Metode i oblici rada:  plenarna  i interaktivna predavanja, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Prijava je osim u ettaedu obavezna za sve sudionike (aktivne i pasivne), a može se napraviti putem sljedećeg linka: https://docs.google.com/forms/d/19YShM8OltyoUrIBaW04nvipFO2NeRgUfhgUdW5VSDic/edit

Organizator:

 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu