Stručni skupovi / 14. rujna 2016.

3. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije u osnovnim i srednjim školama RH

Mjesto održavanja: PMF, Sveučilište u Splitu, R. Boškovića 33, Split

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 28. listopada 2016. godine na https://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Robert Bucat (Australija), Mauro Mocerino (Australija), Onno de Jong (Nizozemska /Švedska), Thomas Greehowe (SAD), Marian De Wane (SAD), Metodija Najdoski (Makedonija), Silvija Markić (Njemačka), Franka Miriam Brueckler (Hrvatska), Nenad Judaš (Hrvatska), Marina Luetić (Hrvatska), Roko Vladušić (Hrvatska)

Ciljevi skupa:

  • razvijati vještine pri implementaciji preporučenih strategija poučavanja nastave kemije-učenja otkrivanjem i iskustvenog učenja
  • obrazložiti važnost očekivanih postignuća i nastavnih strategija za učenikovo razumijevanje kemijskih koncepata
  • povezati i uskladiti učenikova postignuća, nastavne strategije s drugim prirodnim znanostima u osnovnoj i srednjoj školi
  • analizirati nove spoznaje iz područja metodike nastave kemije
  • primijeniti novostečena znanja i vještine tijekom nastave kemije u osnovnim i srednjim školama

Metode i oblici rada:

  • metode poučavanja: izravno poučavanje, učenje otkrivanjem
  • oblici rada: interaktivna predavanja s raspravom, rad u skupinama, samostalni rad sudionika

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena:

Voditeljica skupa:

mr. Olgica Martinis:
viša savjetnica za kemiju
telefon: 01 2785 062