Stručni skupovi / 20. prosinca 2017.

2nd Symbiotic Week at Biology:Teaching Symbiosis/2. Tjedan simbioze na Biologiji:poučavanje simbioze

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije Grada Zagreba, Zagrebačke,Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Biološki odsjek PMF-a,  Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 28. veljače 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. Dmitry D. Sokoloff (Moskovsko državno sveučilište Lomonosov, Fakultet biologije), dr. Damir Sirovina (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek), Martina Ivšić, mag. oecol. (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek), izv. prof. dr. sc.Goran Kovačević (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek)

Ciljevi:

  • dopuniti znanja o ranim koracima u evoluciji kopnenih biljaka
  • upoznati ulogu simbiotskih interakcija u devonskim kopnenim zajednicama
  • razlikovati simbiotske gljive i vrste interakcija između gljiva i biljaka
  • analizirati simbiotske interakcije između mahovina, cijanobakterija i različitih skupina gljiva
  • proučiti ulogu simbioze u bioraznolikosti
  • upoznati jednostanične zelene alge kao simbionte u beskralješnjacima
  • objasniti ulogu slike i video-zapisa u istraživanju simbioze

Metode i oblici rada: predavanje; frontalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena: – Tjedan simbioze je manifestacija koju organizira Biološki odsjek PMF-a, a koordinira izv. prof. dr. sc. Goran Kovačević
– potrebno je prisustvovati na bar 50 % programa kako bi se dobila potvrda o usavršavanju
– dio predavanja održat će se na engleskom jeziku
– ostale informacije i program bit će objavljeni na mrežnim stranicama

Voditelj od strane AZOO:

Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01 / 2785 020