Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

26. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera-sekcija Obrazovanje u suradnji s Agencijom za odgoj

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije u Hrvatskoj

Mjesto održavanja: bit će naknadno objavljen naziv i adresa Škole

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 10. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Tajana Preočanin, PMF, Zagreb, prof. dr. sc. Tomislav Friščić, Odjel za kemiju, McGill University, Montreal, Canada, sudionici skupa

Ciljevi: sudionici će prema kompetencijskim područjima (učenje i poučavanje, vrednovanje, okruženje za učenje) tijekom nastavne sekcije moći povezati navedene skupove ishoda učenja s ciljevima Skupa: interdisciplinarnost, razmjena ideja, iskustava i suradnja između istraživačkih institucija i Škola s ciljem unapređenja nastave kemije u osnovnim i srednjim školama.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, usmena izvješća o primjerima dobre prakse, panel-rasprava; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Sve informacije o registraciji, kotizaciji te prijavi sažetaka i prezentacija mogu se naći na poveznici http://www.26hskiki.org/

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis

viša savjetnica za kemiju
telefon: 01/2785 062
e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr