Stručni skupovi / 13. prosinca 2016.

25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera-Obrazovna sekcija HKD-a u suradnji s AZOO

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije

Mjesto održavanja: Srednja škola Mate Balote, Poreč

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 17. travnja 2017. na https://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, Borjanka Smojver, dipl. ing., učitelji kemije, nastavnici kemije, izv. prof. Vesna Petrović Peroković, mr. Olgica Martinis, izv. prof. Draginja Mrvoš-Sermek

Ciljevi: sudionici će:

  • procijeniti važnost poznavanja spoznajnih aspekata obrazovanja za postizanje ciljeva nastave kemije,
  • upoznati konceptualne promjene u pristupu poučavanju kemije (osnovno i srednjoškolsko obrazovanje),
  • odabrati primjere dobre nastavne prakse (integrirana i diferencirana nastava) na temelju provedenih radionica,
  • odabrati motivirajuće aktivnosti za učenike na temelju provedenih radionica,
  • analizirati prednosti provođenja istraživačkog učenja na temelju provedenih radionica.

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanja, radionice, kratka usmena priopćenja, posterska priopćenja, rasprava
  • oblici rada: frontalni, individualni rad, rad u paru, grupni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomene:

Teme ovogodišnje Obrazovne sekcije u sklopu 25. HSKIK su:

Konceptualni pristup poučavanju Kemije

Istraživačko učenje u nastavi kemije

Motivacijske aktivnosti u nastavi kemije

Primjeri dobre nastavne prakse poučavanja Kemije (interdisciplinarna nastava, diferencirana nastava) • Učitelji i nastavnici kemije trebaju se obavezno prijaviti putem mrežnih stranica na https://ettaedu.azoo.hr i http://25hskiki.org/hr/registracija • Učitelji i nastavnici kemije koji žele sudjelovati u radu 25. HSKIKI (Obrazovna sekcija) mogu prijaviti sažetke usmenih/posterskih priopćenja na jednu od četiri zadane teme isključivo na http://25hskiki.org/ do 28. veljače 2017. • Pravila o pisanju sažetaka objavljena su na mrežnim stranicama http://25hskiki.org/ kao i sve ostale obavijesti vezane za prijavu sudionika, kotizaciju, mogućnosti smještaja i organiziranog prijevoza učitelja i nastavnika kemije. Izdvojeno iz općih uputa: sažetci radova za prezentaciju u sklopu sekcije Obrazovanje mogu biti pisani na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Voditeljica skupa u ime AZOO:

mr. Olgica Martinis viša savjetnica za kemiju
telefon: 01/2785 062
e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr