Stručni skupovi / 16. studenoga 2016.

25. godišnja konferencija HUPE-a

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodni stručni skup na državnoj razini

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u vrtićima koji rade u programima ranog učenja engleskog kao stranog jezika, učiteljima engleskog jezika u osnovnoj školi, nastavnicima engleskog jezika u srednjoj školi, nastavnicima engleskog jezika u visokoškolskim ustanovama koji predaju engleski jezik struke u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Hotel Ivan, Solaris Beach Resort, Šibenik

Broj polaznika: 400

Rok prijave: 17. ožujka 2017. Obavezna prijava na https://ettaedu.azoo.hr. Potrebno je i popuniti prijavni obrazac na stranici HUPE-a: http://hupe.hr/index.php/conference-2/registration Mogućnost plaćanja niže kotizacije pri ranijom prijavi do 31. siječnja 2017.

Predavači: Program konferencije sadržavat će više od pedeset plenarnih predavanja i radionica. Potvrđeni plenarni predavači su Renata Geld, Jeremy Harmer i Jon Hird.

Do 31.12.2017. učitelji i nastavnici mogu poslati svoje prijedloge radionica i predavanja. Prijavni obrazac se nalazi na mrežnoj stranici HUPE-a: http://hupe.hr/index.php/conference-2/speaker-proposal-form 

Ciljevi:

  • Unaprijediti znanstvenu i stručnu utemeljenost poučavanja
  • Razmotriti pitanje učeničkih kompetencija s teorijskog i praktičnog gledišta
  • Sagledati orijentaciju prema kompetencijama na kurikularnoj, metodičko-didaktičkoj i evaluacijskoj razini
  • Upoznati se s mogućnostima i metodama poticanja pojedinačnih kompetencija
  • Osvijestiti ulogu nastavničkih kompetencija i mogućnost njihovog kontinuiranog razvoja
  • Raditi na konkretnim primjerima za razvoj nastavničkih kompetencija u sklopu radionica

Oblici rada: plenarna predavanja i stručno-pedagoške radionice 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje stručno-pedagoških radionica i anketa sudionika o zadovoljstvu na kraju skupa

Sve potrebne informacije možete pronaći na mrežnoj stranici HUPE-a: http://hupe.hr/

Voditelj:

Za Organizacijski odbor Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika:
Sanja Božinović, prof
predsjednica HUPE-a
telefon: +385995785535
za AZOO:
Martina Šturm,prof.
viša savjetnica za engleski jezik, Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon:  +385 1 2785 026