Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

24th Annual HUPE Conference/24. godišnja konferencija HUPE-a

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodni stručni skup na državnoj razini  

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u vrtićima koji rade u programima ranog učenja, učiteljima engleskog jezika u osnovnoj školi, nastavnicima engleskog jezika u srednjoj školi, nastavnicima engleskog jezika na visokoškolskim ustanovama koji predaju engleski jezik struke u Republici Hrvatskoj  

Mjesto održavanja: Solaris Beach Resort, Šibenik

Broj polaznika: 400 

Rok prijave: 1. travnja 2016., obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr

Potrebno je popuniti i prijavni obrazac na http://hupe.hr/index.php/conference-2/registration

Predavači:

Program konferencije sadržavat će više od pedeset plenarnih predavanja i radionica. Potvrđeni plenarni predavači su Boris Jokić i Katherine Walter.

Do 17. siječnja 2016. možete poslati svoje prijedloge radionica ili predavanja. Prijavni obrazac možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://hupe.hr/index.php/conference-2/speaker-proposal-form

Ciljevi:

  • Unaprijediti znanstvenu i stručnu utemeljenost podučavanja
  • Razmotriti pitanje učeničkih kompetencija s teorijskog i praktičnog gledišta
  • Sagledati orijentaciju prema kompetencijama na kurikularnoj, metodičko-didaktičkoj i evaluacijskoj razini
  • Upoznati se s mogućnostima i metodama poticanja pojedinačnih kompetencija
  • Osvijestiti ulogu nastavničkih kompetencija i mogućnost njihovog kontinuiranog razvoja
  • Raditi na konkretnim primjerima za razvoj nastavničkih kompetencija u sklopu radionica

Oblici rada: plenarna predavanja i stručno-pedagoške radionice 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje stručno-pedagoških radionica i anketa sudionika o zadovoljstvu na kraju skupa 

Napomena: Sve potrebne informacije možete pronaći na mrežnoj stranici HUPE-a na: www.hupe.hr 

Voditelji

Za Organizacijski odbor Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika:
Sanja Božinović,  predsjednica HUPE-a
telefon: +385995785535
 
U suradnji s:
Nino Sertić, prof. univ. spec. iur., savjetnik za engleski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/ 320 384