Stručni skupovi / 10. ožujka 2015.

24. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera-nastavna sekcija HKD-a u suradnji s AZOO

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: nastavna sekcija HKD-a u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje namijenjena je učiteljima i nastavnicima kemije u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Broj polaznika: 150

Rok prijave: za sudionike nastavne sekcije obvezna je prijava do 17. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Silvija Markić, prof. dr. sc. Dragica Trivić, prof. dr. sc. Ivan Vicković, doc. dr. sc. Nenad Judaš, Borjanka Smojver, dipl. ing., mr. sc. Roko Vladušić, mr. Olgica Martinis

Ciljevi: sudionici će prema kompetencijskim područjima (učenje i poučavanje, vrednovanje, okruženje za učenje, suradnja u školi s obiteljima i zajednicom, obrazovni sustav i organizacija škole, profesionalna komunikacija i interakcija, profesionalnost i profesionalni razvoj) tijekom nastavne sekcije moći povezati navedene skupove ishoda učenja s ciljevima Skupa: interdisciplinarnost, razmjena ideja, iskustava i suradnja između istraživačkih institucija i Škola s ciljem unapređenja nastave kemije u osnovnim i srednjim školama.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, kratka usmena priopćenja o primjerima dobre prakse, panel-rasprava; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

-sve dodatne obavijesti možete pronaći na stranicama www.24hskiki@fkit.hr

-Program sekcije: Obrazovanje, bit će objavljen na stranicama www.24hskiki@fkit.hr i mrežnim stranicama AZOO do 6. travnja 2015. godine.

-učitelji/nastavnici koji žele sudjelovati u radu nastavne sekcije kratkim priopćenjem i/ili posterom mogu poslati sažetak do 20. ožujka 2015. prema propozicijama 24. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera objavljenim na mrežnim stranicama www.24hskiki@fkit.hr

-povratnu informaciju o prihvaćenim sažecima, sudionici će dobiti e-poštom od organizatora skupa do 6. travnja 2015.

Za eventualna dodatna pojašnjenja vezano za prijavu i sudjelovanje u sekciji: Obrazovanje,  možete se obratiti izv. prof. dr. sc Draginji Mrvoš Sermek, PMF, Kemijski odsjek, mrvos@chem.pmf.hr te mr. Olgici Martinis, Agencija za odgoj i obrazovanje.

Voditeljica Skupa:

mr. Olgica Martinis
viša savjetnica za kemiju
telefon: 01/2785 062
e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr