Stručni skupovi / 22. studenoga 2013.

23. ljetna škola kineziologa

Razina i vrsta stručnog skupa: Stručno-znanstveni, međunarodni skup

Namjena: odgajateljima, učiteljima razredne nastave, i nastavnicima osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Poreč, hotel Delfin

Broj polaznika: 300 sudionika

Rok prijave:  do 24. 6. 2014.

Predavači: prof. dr. sc.  Dubravka Ciliga,  dr. sc. Tatjana Trošt Bobić,  prof. dr. sc. Ivan Prskalo,  prof. dr. sc. Josip Babin,  doc. dr. sc. Ante Bilić – Prcić, prof. dr. sc. Dejana Bouillet,  doc. dr. sc. Lidija Petrinović,  mr.sc. Željko Cernić, prof. dr. sc. Jelena Paušić, prof. dr. sc. Đurđica Miletić,  prof. dr. sc. Marijeta Mišigoj – Duraković, i  prof. dr. sc. Zijad Duraković.

Ciljevi: Unapređivanje rada s djecom, učenicima i mladeži koji imaju teškoće u razvoju i ponašanju te s osobama s invaliditetom, ne samo u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom  području nego i u drugim odgojno-obrazovnim područjima a poglavito doprinositi čuvanju i unapređivanju njihova zdravlja.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice, praktični rad, panel rasprave, kineziološke tribine i seminar iz rukometa.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa je Hrvatski kineziološki savez.

Napomena: ponijeti opremu za rad

Voditelj:

prof. dr. sc. emeritus Vladimir Findak