Stručni skupovi / 17. kolovoza 2015.

21. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; višednevni

Namjena: Program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz predškolskih ustanova s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: hotel „Meteor“, Makarska

Broj polaznika: 500

Rok prijave: obvezna prijava do 10. studenoga 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Edita Slunjski izv. prof., dr. sc. Anka Jurčević Lozančić, prof. dr. sc. Andrea Brajša Žganec, dr. sc. Maja Ljubetić, izv. prof., dr. sc. Lidija Vujičić, izv. prof., dr. sc. Ivana Visković, Adrijana Višnjić Jeftić, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • steći kompetencije oblikovanja i provedbe kurikuluma vrtića
  • steći znanja o načinima konstrukcije kurikuluma i razumjeti važnost dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa
  • razumjeti važnost uloge roditelja i modalitetima uključivanja roditelja i djece kao partnera u konstrukciji kurikuluma
  • steći uvid i razmijeniti iskustva kvalitetne prakse sa sustručnjacima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, okrugli stol/vođena rasprava, izlaganje primjera kvalitetne prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.,
telefon: 021/340 996021/340 996