Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

21. Dani dječjih vrtića Grada Zagreba-Standardizacija kriterija kvalitete

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: ravnatelji,  stručni suradnici, odgojitelji

Mjesto održavanja: Zagreb, Mala dvorana Lisinski

Broj polaznika: 220

Rok prijave: obvezna prijava do 5. svibnja 2017.   na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, dr. sc. Anka Jurčević Lozančić, Bosiljka Devernay, prof.; dr. sc. Željka Kamenov, ravnatelji, odgojitelji i stručni suradnici mentori i savjetnici

Ciljevi: osvještavanje potrebe za standardizacijom kvalitete; produbljivanje znanja o praćenju propisanih standarda; usvajanje osnova o upravljanju kvalitetom; uvid u  kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje procesa, konteksta u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, fokus grupe, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126