Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

20. Dani predškolskog odgoja SD županije „Mirisi djetinjstva“: „Odrastanje u suvremenom vrtiću”

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni stručno-znanstveni skup

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz sustava ranog i

predškolskog odgoja i obrazovanja

Mjesto održavanja: Hotel Radisson Blu Resort, Put trstenika 19, Split

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna prijava do 1. studenoga 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Slavica Bašić, dr. sc. Renata Miljević-Riđički, prof. dr. sc. Hicela Ivon, odgojitelji i stručni suradnici iz ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Ciljevi: sudionici će:

  • razumjeti važnost svoje profesionalne uloge u etičkim pitanjima u odnosu na dijete, obitelj, profesiju i zajednicu
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću
  • vrednovati i reflektirati svoj rad s različitim stručnjacima i roditeljima
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća.

Metode i oblici rada: predavanja, tematske sekcije, radionice, rasprava, individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340 996
e-pošta: toncica.kalilic@azoo.hr