Stručni skupovi / 8. prosinca 2015.

2. PROLJETNI SEMINAR: Implementacija geoloških koncepata iz kurikuluma Geografije u nastavni proces

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100

Broj polaznika: 200

Rok prijave: Obvezna online prijava do 22. ožujka 2016. na adresu http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. emerita dr. sc. Josipa Velić, izv. prof. dr. sc. Jasenka Sremac, izv. prof. dr. sc. Tomislav Malvić, akademik Vladimir Bermanec, dr. sc. Ivo Velić znan. savjetnik, red prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, dr. sc. Davorka Radovčić, Zlatko Špoljar, dipl. ing., red. prof. dr. sc. Igor Vlahović, doc. dr. sc. Uroš Barudžija, Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju u AZOO-u

Ciljevi: učitelji i nastavnici će moći:

  • primijeniti u nastavi geografije recentnu znanstvenu i stručnu terminologiju te nove spoznaje iz geologije (kako su nastali oceani i zašto su slani; najnoviji rezultati iz paleoantropologije; razlike u istraživanju bušenjem uobičajenih/konvencionalnih ležišta ugljikovodika u odnosu na nekonvencionalna ležišta s primjerima iz Hrvatske; kako se prepoznaju tragovi oledbi na Velebitu i Biokovu;  uočavanje i prepoznavanje vrsta stijena na pročeljima hrvatskih zgrada);
  • planirati implementaciju geoloških koncepata u nastavu geografije u skladu s kurikulumom za Geografiju;
  • primijeniti odgovarajuće strategije učenja i poučavanja geoloških koncepata u nastavu Geografije;
  • aktivno se uključiti u edukaciju i projekte HGLJŠ-e.

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava, radionica na terenu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje programa 

Napomena: Detaljne informacije mogu se preuzeti na www.geoloskaljetnaskola.hr 

Voditeljice:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
tel. 01/27 85 074

 

Prof. emerita dr. sc. Josipa Velić
Hrvatska ljetna geološka škola
tel. 01/2420 757, 091 1666 880