Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

14. Festival matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike te njihovim učenicima za cijelu Republiku Hrvatsku

Mjesto održavanja: Hotel Brioni, Pula

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 6. svibnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: učitelji i nastavnici matematike i ostalih predmeta

Ciljevi: sudionici će

  • sudjelovati u Ekipnom natjecanju otvorenog tipa u kategorijama Ekipe za 5+, i Smotri učeničkih radova matematike+ (učenici)
  • biti upoznati sa načinom sastavljanja zadataka za ekipno natjecanje i načinom njihova vrednovanja
  • steći kompetencije znanstveno-istraživačkog rada u matematici kroz projekte
  • steći kompetencije matematičke korelacije sa prirodnim znanostima
  • steći kulturu rada u paru – grupi, te kulturu dijaloga u javnim raspravama

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup je u suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Matematičkog društva Istra. Sudionici moraju sami rezervirati i organizirati smještaj. Ostale informacije na http://md-istra.blogspot.com/

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

telefon: 051/ 320-387

e-mail: vesko.nikolaus@azoo.hr