Stručni skupovi / 13. ožujka 2014.

14. Dani Mate Demarina: Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: znanstveno-stručni, međunarodni, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnim suradnicima, odgojiteljima, učiteljima razredne i predmetne nastave, profesorima, znanstvenicima 

Mjesto održavanja: Hotel “Top Terme Topusko”, Trg bana J. Jelačića 16, Topusko

Broj polaznika: neograničen 

Rok prijave: do 25. 05. 2014.  na adresi: www.ettaedu.eu 

Predavači: prof. emeritus Vladimir Findak, prof. dr.sc. Milan Matijević, prof. dr.sc. Majda Rijavec, prof.dr.sc. Ivan Prskalo, izv.prof. dr. sc. Anka Jurčević –Lozančić, doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Pajić (pozvana predavanja); ostali predavači prema Programu znanstveno-stručnog simpozija. 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: Svrha simpozija je povezivanje i suradnja znanstvenika, stručnjaka i praktičara koji su posredno ili neposredno uključeni u odgoj i obrazovanje kako bi razmijenili iskustva, ideje, mogućnosti i znanja te unaprijedili teoriju i odgojno-obrazovnu praksu. Često se naglašava da obrazovne organizacije koje se žele razvijati i omogućavati pojedincima kontinuirani razvoj i napredovanje, moraju osigurati uvjete za osobni i profesionalni razvoj svakoga učitelja. Osobni razvoj ili obrazovanje odgajatelja ili učitelja podrazumijeva da se na profesionalni razvoj ne gleda kao na statične i nepromjenjive kvalitete postignute jednom zauvijek, već kao na trajni proces neprestanoga pročišćavanja i produbljivanja osobne vizije i napredovanja prema novoj kvaliteti. 

Metode rada: ppt izlaganja; referati, priopćenja 

Vrednovanje: interne ankete 

Napomena: –

Voditelj:

Predsjedatelji Simpozija
Prof.dr.sc. Ivan Prskalo
Izv. prof. dr. sc. Anka Jurčević-Lozančić
telefon: 098 940 95 38