Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

13. Festival matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: državni ; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike te njihovim učenicima za cijelu Republiku Hrvatsku  

Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Histria, Pula

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 7. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: učitelji i nastavnici matematike te ostalih srodnih predmeta

Ciljevi: sudionici će

  • sudjelovati u ekipnom natjecanju otvorenog tipa u kategorijama Ekipe za 5+, matematike+ i Pula+ ( učenici )
  • biti upoznati sa načinom sastavljanja zadataka za ekipno natjecanje i načinom njihova vrednovanja
  • steći kompetencije znanstveno-istraživačkog rada u matematici kroz projekte
  • steći kompetencije matematičke korelacije sa prirodnim znanostima
  • steći kulturu rada u paru – grupi, te kulturu dijaloga u javnim raspravama

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse ; individualni, grupni, rad u paru, frontalni, okrugli stolovi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup je u suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Matematičkog društva Istra. Sudionici moraju sami rezervirati i organizirati smještaj.

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320-387