Stručni skupovi / 13. prosinca 2017.

12. kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Suvremeno poimanje i identitet edukacijske rehabilitacije“

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodni kongres

Namjena: učiteljima i stručnim suradnicima defektolozima, interdisciplinarni

Mjesto održavanja: Primošten, Hotel Zora

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 15.ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr i www.savez-defektologa.hr

Predavači i članovi programskog odbora:

prof.dr. Tapio Toivanen, Helsinki, M.A. Tatiana Doslo, Švedska, M. A. Mirna Žestić, Velika Britanija, izv.prof.dr. Jasna Kudek Mirošević, Zagreb, prof.dr.sc. Dejana Bouillet, Zagreb, Izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev, ERF Zagreb, prof.dr. Aksinja Kermauner, Pedagoški fakultet, Slovenija, Marko Strle, mag., Portorož, Slovenija, prof.dr.sc. Edina Golać Šarić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina, Siniša Ranković, Društvo defektologa Srbije, savjetnici AZOO-e  za učitelje i stručne suradnike defektologe

Ciljevi: unapređivanje postojećih kompetencija sudionika, poticanje na usvajanje novih znanja i razvoj vještina, promicanje pozitivnih stavova u odnosu na učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom,unapređivanje kvalitete rada edukacijskih rehabilitatora, jačanje identiteta edukacijskih rehabilitatora u ulozi učitelja i stručnog suradnika te istraživača, poticanje razvoja osobnih kompetencija sudionika (empatija, samopouzdanje, profesionalnost, pouzdanost i povjerenje na poslu, odgovornost, fleksibilnost, samorazvoj, usmjerenost na rezultate rada, inicijativa, inovativnost, pravedno i etično ponašanje), osnaživanje sudionika za objektivno vrednovanje vlastitog rada i uspjeha, informiranje sudionika o neposrednoj stručnoj praksi u drugim državama, prikazi radova u području procjene, programiranja i evaluacije, odgoj i obrazovane učenika s teškoćama, cjeloživotno učenje, prikaz slučaja iz prakse ICT i obrazovanje, profesionalna suradnja i rad u tijelima vještačenja, profesionalna podrška i rad u obitelji, zdravstvena skrb za osobe s invaliditetom, rehabilitacija u zajednici inkluzivno obrazovanje

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, usmena izlaganja i prezentacije, poster

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Organizator: Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske; Suorganizatori: Agencija za odgoj i obrazovanje, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Voditelj: savjetnici za učitelje i stručne suradnike defektologe