Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

11. ljetni seminar za geografije – praktične geografske vještine

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije iz svih županija Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Geografski odsjek PMF-a, Marulićev trg 19, Zagreb

 

Broj polaznika: 75 sudionika po modulu

Rok prijave: obvezna prijava do 27. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić, izv. prof. dr. sc. Neven Bočić, doc. dr.sc. Dubravka Spevec, doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, dr. sc. Ivan Šulc, dr. sc. Luka Valožić, doc. dr. sc. Mladen Maradin, doc. dr. sc. Ružica Vuk, Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi i ishodi:

  • upoznati mogućnosti korištenja računalnih alata u planiranju i izvedbi nastave geografije
  • upoznati  mogućnosti kreiranja vježbi za razvijanje praktičnih geografskih vještina
  • kreirati vježbe za vrednovanje reljefa, za rad s topografskom kartom, za izradu i analizu hidrograma, za izradu tematskih karata u hidrogeografiji, za primjenu QGIS-a u nastavi geografije, za vježbe iz klimatologije
  • izraditi primjere nastavnih materijala za razvijanje praktičnih geografskih vještina
  • izraditi plan poučavanja usmjeren na razvijanje geografskih vještina
  • izraditi zadatke za vrednovanje usvojenosti praktičnih geografskih vještina

Metode i oblici rada: radionica, rasprava; rad u skupinama, individualni, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: program seminara i ostale informacije bit će dostupne na http://hagede.hr/ od 16. kolovoza 2018.

Učitelji i nastavnici prijavljuju se samo za jedan od tri ponuđena modula. U svakom se modulu održavaju po tri radionice u jednom danu. Sudionici se na svakom modulu dijele u tri skupine po 25 sudionika, ukupno 75 sudionika i izmjenjuju se u danu tako da svi sudjeluju u svakoj od tri radionice. Na početku svakog modula, nakon kratkog uvodnog izlaganja, sudionici će biti raspoređeni u skupine. Nakon odrađenih triju radionica, u zadnjem bloku održava se rasprava, oblikuju zaključci, vrednuje pripremljene nastavne materijale i održani modul.

A. modul: Praktične geografske vještine iz hidrogeografije i klimatologije

B. modul: Praktične geografske vještine iz kartografije i korištenje QGIS-a

C. modul: Praktične geografske vještine iz geomorfologije i korištenje QGIS-a

Vrijeme održavanja:

A. modul: utorak, 28. kolovoza 2018.

B. modul: četvrtak, 30. kolovoza 2018.

C. modul: petak, 31. kolovoza 2018.

Preporučujemo da se za pojedini modul prijave učitelji i nastavnici geografije koji zbog ograničenih kapaciteta računalnih učionica taj modul nisu uspjeli prijaviti 2017. godine.

Voditelji:

Vesna Milić, dipl. geograf
viša savjetnica za geografiju
tel: 01/ 2785 074
 
Izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić
predsjednik Hrvatskog geografskog društva
tel: 01 48 95 402
e-pošta: hgd@geog.pmf.hr