Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

10. stručno-metodički skup za učitelje i nastavnike matematike – Modeliranje u nastavi matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: državni ; višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike Republike Hrvatske  

Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Histria, Pula

Broj polaznika: 500

Rok prijave: obvezna prijava do  9. studenoga 2017. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: sveučilišni profesori, učitelji i nastavnici matematike

Ciljevi: sudionici će

  • steći temeljna znanja o modelima i modeliranju u nastavi matematike
  • upoznati pristupe matematičkom modeliranju (empirijski pristup, teorijski pristup, simulacijski pristup, te dimenzijski pristup)
  • upoznati karakteristike zadataka modeliranja (realan problem, postavljanje pretpostavki, formuliranje matematičkog problema, rješavanje matematičkog problema, interpretacija rješenja, provjeravanje modela, izvješće, objašnjenje, predviđanje)
  • upoznati pristupe zadacima modeliranja (standardna primjena, direktno modeliranje, otvoreno modeliranje)
  • upoznati postupak modeliranja u osnovnoj i srednjoj školi

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse ; individualni, grupni, rad u paru, frontalni, okrugli stolovi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sudionici moraju sami rezervirati i organizirati smještaj

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/ 320-387