Stručni skupovi / 9. prosinca 2014.

10. Festival matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: državni ; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike te njihovim učenicima za cijelu Republiku Hrvatsku  

Mjesto održavanja: Hotel Brioni, Pula

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 7. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: učitelji i nastavnici matematike te ostalih srodnih predmeta

Ciljevi: sudionici će

  • sudjelovati u ekipnom natjecanju otvorenog tipa u kategorijama Ekipe za 5+, matematike+ i e-matematike ( učenici )
  • biti upoznati sa načinom sastavljanja zadataka za ekipno natjecanje i načinom njihova vrednovanja
  • steći kompetencije znanstveno-istraživačkog rada u matematici kroz projekte
  • steći kompetencije matematičke korelacije sa prirodnim znanostima
  • steći kulturu rada u paru – grupi, te kulturu dijaloga u javnim raspravama

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse ; individualni, grupni, rad u paru, frontalni, okrugli stolovi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sudionici moraju sami rezervirati i organizirati smještaj

Voditelji:

viši savjetnik za matematiku
Vesko Nikolaus, prof.
telefon: 051/317-690
e-pošta: vesko.nikolaus@azoo.hr
Robert Gortan, prof. savjetnik
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, predsjednik Matematičkog društva „Istra“
mob: 091/501-8670