Stručni skupovi / 9. listopada 2014.

10. dani teorije glazbe

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skup je prvenstveno namijenjen učiteljima i nastavnicima teorijskih glazbenih predmeta te nastavnicima muzikoloških predmeta u glazbenim i plesnim školama, no može biti zanimljiv i nastavnicima glazbene kulture i umjetnosti

Mjesto održavanja: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, Gundulićeva 4

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 23. listopada 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači:

prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatski institut za istraživanje mozga

akademik Nikša Gligo, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Maja Bratanić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

mr. sc. Sanja Kiš Žuvela, prof. mentorica, Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica

dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

dr. sc. Krešimir Sučević-Međeral, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

dr. sc. Ingrid Pustijanac, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu / Odsjek za muzikologiju i kulturna dobra Sveučilišta u Paviji, Cremona

Tihomir Petrović, prof. mentor, Glazbena škola Vatroslava lisinskog, Zagreb; prof. dr. sc. Senad Kazić, Muzička akademija u Sarajevu, BIH

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: polaznici će se upoznati s vezama između učenja glazbe i razvoja ostalih kognitivnih vještina; upoznat će se s interdisciplinarnim projektima istraživanja problematike suvremenoga hrvatskog glazbenog nazivlja koja se provode kroz suradnju glazbenika i jezikoslovaca pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost, u okviru čega je planirano i interaktivno sudjelovanje nastavnika u glazbenim i plesnim školama na svim razinama obrazovanja; upoznat će se sa suvremenim područjima istraživanja na polju teorije glazbe kao znanstvene discipline; uputit će se u suvremene pristupe poučavanju teorijskih glazbenih predmeta u Hrvatskoj i inozemstvu; usavršit će svoje kompetencije u pogledu formalne analize glazbenoga djela, uloge improvizacije i grupnoga rada u nastavi solfeggia, mogućnosti obrade pojedinih nastavnih jedinica u nastavi harmonije kroz analizu primjera s područja umjetničke i popularne glazbe.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: za stručni skup plaća se kotizacija u iznosu od 100 kuna za članove Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara, odnosno 300 kuna za ostale polaznike; sudionici su dužni sami organizirati prijevoz na stručni skup i eventualni smještaj za vrijeme trajanja skupa.

Voditelj:

Tihomir Petrović, prof. mentor
Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara
GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, Gundulićeva 4